Temes del Modernisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,25 KB

 
5. El Modernisme. Mov cul i art Catalunya1890 i 1910 . T racta d’inserir l’art en la totalitat de la vida social,abraça l’ar q, pint, lite, escul..Artista políèdric, un artista global, capaç de fer altres disciplines. D ipositari d’uns valors superiors i té la missió de transmetre’ls a la resta de la societat. Però aquesta societat es mostrarà impermeable a aquest missatge, i així, l’artista esdevindrà un rebel, un inadaptat i el seu art serà incomprès. La burgesia, fidel al seu esperit mesquí, rebutja l’artista que finalment acabarà refugiant-se en l’art i en la literatura esdevingudes una missió heroica.Objectius El Modernisme pretén transformar la societat a través de la cultura . R uptura amb el passat , voluntat de crear una cultura nacional, autosuficient, moderna i europea.- Necessitat de transformar la cultura catalana , d’obrir-se a Europa i d’establir una llengua literària i moderna. Corrents ideol art : dos moviments - El vitalisme: entenen l’art com una lluita . A ctitud activa i compromesa. L’exaltació voluntat i defensen l’individualisme de l’artista . Entenen la seva activitat literària com una tasca social . I nfluència noruec Henrik Ibsen.-L’esteticisme. Aparegué entre intel·lectuals que, veien la necessitat de canvis en la societat, de modernitat i d’acostament a Europa, però no creien possible la intervenció directa a causa d’uns plantejaments diferents i irreconciliables entre ells i la resta de gent. S aïllaven d’un entorn q no els entenia i els rebutjava i al qual ells menyspreaven, i buscaven la creació d’una obra artística que tingués valor per ella mateixa. P artidaris de “l’art per l’art”. L’Art com a valor absolut, entès com a refugi, és la única cosa que pot influir en les persones i desvetllar la sensibilitat. I nfluències : simbolisme, pre-rafaelisme, decadentisme ..6.- Poesia : final XIX poete s abandonen la triple temàtica dels Jocs Florals: “Fe, Pàtria i Amor ". I nfluències d’Europa es concreten a Catalunya en dos a. Corrent decadentista. Poetes trets distintius : rigor formal i temes artificiosos i culturitzants. A dopten sobretotadopten sobretot els aspectes formals deixant de banda la introspecció aturmentada habitual entre els poetes francesos Santiago Rusiñol i Adrià Gual . V italista s’oposa a l’esteticisme i l’excessiu idealisme i abstracció del simbolisme a través del seu esperit combatiu i del compromís social. El poeta té la missió de despertar el poble . Poesia: S entiment personal i deixar-se dur per la intuïció i els valors populars i col·lectius . P oesia pura, sincera i emotiva on les qüestions formals perden importància. Els temes més habituals són els paisatgístics a través dels quals cerquen la integració harmònica de l’home en la natura. Les influències Ibsen, d’Annunzio, Whitman,... Destaca Ignasi Iglesias , Maragall

Entradas relacionadas: