Temes del romanticisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,42 KB

 
Romanticisme: és un moviment artístic i literari,essencialment poètic, condiciona no només l'art,sinó la sensibilitat i les actituds dels artistes i es va desenvolupar a la primera meitat del S.XIX a Europa.origens: sorgeix al S.XVIII a partir de la rev.francesa i la rev.industrial.Principis del XIX a Alemanya amb tesis filosòfiques oposades a les de l'il·lustració ja que era un corrent idealista. L'idealisme enfront del racionalisme. Com a conseqüència la raó està oposada en qüestió i es dóna valor a l'intuició i a la subjectivitat.romantics: tenen uns nous ideals basats en l'intel·ligencia, crítica i dubte, és a dir, són uns intel·lectuals crítics.Es refugien i es neguen a acceptar la realitat, ja que no els agrada.Es refugien en llocs exòtics, misteriosos i llunyans, en èpoques pasades i temps remots, amb paisatges tenebrosos i foscs.Idealitzen l'edat mitjana i intenten recuperar-la, troben l'ideal cavalleresc al qual idealitzen en veure que es capaç de donar la vida mateix per amor o honor.la il·lustració aportà als romàntics el retorn al passat i amb les ganes de saber. I els romàntics al contrari qe els il·lustrats es guien pels sentiments i no per la raó i plasmen el que senten en les seves obres.Alemanya: va sorgir un moviment contrari al classisisme il·lustrat i es seu representat es Goethe: un dels precursors del romanticisme, la seva influència s'expandí per tot europa.Faust. Anglaterra: autor més destacat Shakespeare, i lord Byron te l'actitud liberal i individualisa del romanticisme.França:va ser el darrer pais en acollir el romanticisme i perquè el moviment instaurat abans a frança era l'il·lustració. No va ser acollit fins l'estrena de l'obra de teatre hernani de victor hugo.ELs romàntics s'evadeixen de la realitat i se'n van cap a l'edat mitjana.Característiques: la literatura romàntica valora la dimensió racional de la persona.Valoren molt els sentiments, emocions, amor passió, el somni ( visions), l'imaginació; l'importància de l'individu l'essencial d'una persona és el seu esperit, el seu aspecte anímic. El lirisme és la manera d'expressar els sentiments, el llenguatge apassionat i exaltat que pretén comunicar una emoció.Hi ha una defensa de la individualitat de ¨jo¨ artístic i poètic. Se defensa una llibertat creadora que s'ha de basar en la seva pròpia inspiració. L'idealisme filosòfic dóna lloc al interès per temes com: l'infinit, el cosmos, l'univers, l'immensitat, la raó, tot allò que va més enllà,sublim.Els romàntics cercen un món ideal per a evadir-se de la realitat. Tó melancoliós i seriós. Tengué dues vessants.-romanticisme conservador: amor a la tradició, culte a l'edat mitjana i influència de walter Scott.-romanticisme liberal: rebutja la societat de l'època, defensen el socialisme i es influencià per Victor Hugo. Consciència nacional, defensa de la llengua , defensa de les cultures pròpies. Temes: Nova classe social, proletariat comença a emergir i a organitzar-se per defensar els seus interessos a causa d'això el romanticisme es un moment de forts canvis arreu d'europa.

¨el mal del segle¨: sentiment de refús i d'inadaptació dels joves romàntics a una societat que consideren falsa i corrupta, se'n senten exclosos i desenvolupen forta. -nostàlgia del passat fixen els ulls cap a una edat mitjana que admiren i cap a la institució de la cavalleria que propicià tants herois. l`heroi romàntic es converteix en el antiheroi ja que l'heroi del romanticisme no pot lluitar contra el destí. -El Jo: el més important d'un individu és el seu món interior, la seva sensibilitat i les seves passions-la font d'inspiració.Refusen les normes clàssiques de creació artística, que consideren pobres i artificioses per poder abastar la complexitat de l'esperit humà.-la natura: veuen la natura como un refugi per a les ànimes sensibles.També és un mirall de l'ànima: l'estat anímic de l'artista.Els artistes solen abocar els seus propis sentiments als espais que descriuen,emprant la personificació.

Entradas relacionadas: