Temes del romanticisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,76 KB

 

Romanticisme

El moviment literari conegut com a Romanticisme capgira tant el panorama de les lletres que es pot parlar ja de literatur, es basava en el concepte d'imitatio ara ho farà en el de creació, creació propia i personal en la qual predominara la subjectivitzacio descobriment del JO motor literari es desemvolupata en una linia doble i complementaria que marcara la base per a tota la literatura posterior  l'escriptor valorara l'home inclòs dins d'una societat determinada i tambe l'individualitat més intima de l'home-creador i nou paper de l'artista

Oposició Classic. 1. visio dimamica i organica de la natura oposada a la visio mecanica i racionalista de Newton  2) Predomini de la imaginació com a forma de coneixement i creacio artistica  3) Utilitzacio de l'Ironia com un procediment d'expressió de la paradoxa univer. 3)Us del mixe i dels simbols en la interpretació artistica de la natura. 4) L'art es concebut com un acte cognosciu realitzat instinticament per lasrtista. l'artista sera considerat un bruixot, un mag, que se situa perdamunt de les coses  a traves de la seva imaginacio i dels somnis, tambe conductor de les masses.  Temes 1) pesimisme 2) nostalgia del passat medieval , de l'eropa cristiana unificada esporitualment 3) la mort es vista com un alliberament, com un mitja d'unio amb el paradis perdut amb l'inginit  4) l'artista romentic se sent a trer per la boira i la foscor, les tempestes, la nit i la lluna , llum( simbol de la rao)   Creació Estetica  Diamis- irracional , romantic  Apol·lo-racional, neoclasic.. La creacio poetica es un producte irracional que prove de les forçes de la nit de diomis( deu de la natura i vi) pero tambe del dolor i del sufriment, tot aixo es oposat a Apollo, Deu del sol i de la llum de la rao, bellessa l'ordre..etc  Altres temes 1) la natura pot apareixer com una revel"lacui del jo, tambe de deu mateixa pot ser un material superficial sense importancia. la sujectivitat i el jo pot ser la clau interpretativa de tot. 2) amb politica i social del romanticisme. Es pot veure com una expressio de la burgesia ascendent, el front de l'estetica formal neoclasica de l'aristocracia. A l'inreves com un mitja d'enfosqiment defensiu aristocratic davant de el racionalisme critic de la burgesia.Romanticisme a Catalunya

Romanticime literari a catualunya podriem parlar d'una etapa inicial que abarcaria de finals del S XVIII a

l'aparicio el 1823 de la revista el "Europeo" que es podria obserbar una preferencia envers una literatura sentimental, amb accions situades a paisos exotics i tambe una coneixença i una gran acceptació d'autors considerats ja clarament romantics. La aparicio del europeo a barcelona es platenja la seca adaptacio al romanticisme i alguns dels articles que hi apareixen s'han considerat en aqust sentit programatics. una cosa es la discussio teorica sobre el fet romàntic i entre un grup de gent i una altre es l'aceptacio per la part del public cada dia mes ampli. es veu bruscament tallat per motius de politica i comença una forta repressio de la decada absolutista. el romanticisme frances de caire liberal arribaran a ser tan popular que obligara els intelectuals del moment a pendre part a favor o en contra segons la seva propia ideologia. La produccio romantica en catala la primera cosa significativa es que la llengua catalana es pracricament inexistent les disquisicions teoriques sobre el romanticisme. La tradicio es busca fora de la propia literatura i es busca en la literatura mes acostada i mes coneguda i que molts autors tenen com a propia com es la castellana. Els autors catalans escriuran en castella durant els anys 50 i 60.

Entradas relacionadas: