Temes jocs florals

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,54 KB

 

 Teatre culte (XIX) , teatre ROMàntic, recull molts arcaismes i castellanismes, rebutvava regles de les 3 unitats i el decorum. Tendència a herois marginats.

Teatre popular. Sainet, obra sota d'un acte, cròniques, desenvolupa coses molt simples, llenguatge planer.

S(XVIII) guerra de successió- 11 set de 1714 van prohibir el català i institucions. Expulsió dels jesuítes pels barbars. Diada de Catalunya

Context històric de la decadència-


-Neoclassicisme(XVII) propugnava aspesctes estètics com sinetria i equilibri. Joan ramis- escriu a dones, escriu tragèdies neoclàssiques, en alexandrí, 3 unitats (història sencilla i única, en un sol lloc, un dia) es posa a escriure en castellà, pasa a estudiar arquología històrica.

-Literatura popular i tradicional (xvI-XVIII) escassa producció poètica, tipus: poemes populars(nadales, cançons lladres, bandolers, corrandes), caract: extensió curta, anónims, totes classes socials, escrits per cantar, poesies musicades i popular, llengua col.Loquial i espontaneitat.

-Els jocs florals: (1859), escriptors nous es fa per prestigiar la llengua catalana i la literatura. Recueració de temes com pàtria, fe i amor. Carles Aribau- La pàtria. Cant al seu orígen i a la llengua, odes, tema: exiliat d'un paradís. Arcaismes i medievalismes. Jacinet Verdaguer- combina poesía catalana tradicional amb la culta, ordenat sacerdot, guanya jocs florals amb l'atlàntida. (troba Déu ala naturalessa) escriu Canigó. També escriu teatre de renaixença- agafa coses del teatre popular (XVI-XVII) sobretot sainet.

Entradas relacionadas: