Temps extratextual

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,18 KB

 

Els segles 14-15 1.Prosa religiosa i moral: conreada per frares que usen la literatura com a vehicle de predicació en temps de crisi. 2. Prosa Humanística: Reflecteix les noves actituds racionalistes provinents d'Itàlia. 3. Novel·la cavalleresca: Apareix al Segle XV, és filla dels romans francesos que van circular per Europa durant els segles 13 i 14.

Narradors. 1. Narrador intern: Pot ser el protagonista i explicar la història en primera persona, o ser un testimoni. 2. Narrador extern o omniscent: No intervé en la història, es la veu narradora que explica els fets en tercera persona.

Temps i espai. El temps esta relacionat amb el conecpte de narració i l'espai ho esta amb la descripció. .1.El temps en la narració es pot interpretar de dues maneres, pot ser temps historic, l'epoca en que succeeix l'acció o temps narratiu, que son hores dies o anys que dura l'acció. 2. Lespai, es el lloc on pasa l'acció, hi ha espais exteriors o oberts i espais interiors o tancats.

Entradas relacionadas: