Temps extratextual

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,16 KB

 
Amb el mot assaig designem un estudi sobre un tema qualsevol al qual un autor s'aproxima des de diferents punts de vista amb la intenció d'assajar unes conclusions que ens puguen incitar a la reflexió, a quetionar-nos determinades idees. El teatre es tracta d'un gènere literari molt antic, els orígens del qual poden situar-se en l'època prehistòrica, en les danses i escenificacions que ens feien com a culte als déus.-diàlegs:són els textos que indiquen les intervencions dels personatges, i les acotacions:són textos explicatius on l'autor de l'obra fa indicacions sobre qualsevol cosa que puga afectar la representació. La comèdia:la podem definir com una imitació de tot allò inferior en els homes, de tot allò que provoca el riure, sense fer mal o causar dany.La comèdia a diferència de la tragèdia s'ha adaptat sempre als temps i als llocs fins als nostres dies, i continúa sent un gènere molt popular, ja que l'humor sembla una necessitat humana irrenunciable.

Entradas relacionadas: