Temps intern

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,92 KB

 

realista/ historica: el discórrer del s.XX en la convulsa vida barcelonina./ snetimental i/o fulletonesca/ psicològica: reflecteix la vida interior dels pgs i el mons ocults./ gòtica:es val de figures i d'elements propis que s'ha relacionat amb la literatura fantàstica. Per descriure la impenetrabilitat del món, el seu misteri com el de l'ànima i els sentiments humans. Un misteri inquietant i delicat./ poètica: pel pes de l'escenari, del paisatge, dels ímbols i del llenguatge.// diferencies:s.XIX: l'autor creu que podia reflectir la realitat a la seva novel·la com a única realitat, vol explicar una historia, descripció llarga inconcreta o vaga, el món és matèria, pgs prototipus unidimensional, el temps narratiu cronològic, narrador omniscient, el lector no hi participa./ s.XX, MT: l'autor no és Déu. Relativisme, MT subjectiva, vol mostra usa el correlat objectiu(=conjunt d'objectes que evoquin emocions), MT novel·la poètica ja que l'autoa posa emfasi en la seva evocació, el món ha passat a ser consciencia, els seus son pgs molt complexos, el pas del temps com a tema decisiu, importancia del record, fragmentada i múltiple per a reflectir la vida a trossos, el lector ha de participar amb la seva imaginació i perspicacia.copulatives: i, ni. Disjuntives: o, o bé. Adversatives: però, sinó, en canvi, ara bé, així i tot, tanmateix. Distributives: ni...Ni, o..O, ara..Ara, notan sols.., sinó també. Il·latives(consecutiva): doncs, per tant. Explicativa: és a dir, o sigui, això és. Continuatives(concesiva): i encara, doncs, a més.


Entradas relacionadas: