Temps verbals amb dieresi

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,27 KB

 

Accent diacrític: és l'accent que posem en alguns mots -tot i que, segons les regles d'accentuació, no n'ahurien de dur- per distingir-los d'altres que s'escriuen igual però tenen un significat diferent.

Dièresi: es un signe grafic que s'escriu damun de les vocals (i, u) en els casos següents:

•Per indicar que cal pronunciar la u dels grups gu o qu davant de e, i: aigüera, pingüí...

•Per indicar gràficament que una i o una u no formen diftong amb la vocal anterior o següent, és a dir que es pronuncien en cops de veu diferents: veïns, Països...

•Quan una i que es troba anmig de dues vocals no fa la funció de consonant (perquè és tònica): produïda, conduïen...

•En algunes formes verbals:

--participi (-it) dels verbs acabats en vocal + ir: conduït, agrït...

--present de subjuntiu dels verbs acabats en vocal + ar: canviï, actuï...

--imperfet d'indicatiu de verbs com conduir, produir, etc.: conduïa, produïa...

Entradas relacionadas: