Teoria cel·lular

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,5 KB

 

Teoria cel·lular: a partir dels postulats de schwann i de Shleiden,es va iniciar el desenvolupament de la teoria cel·lular.1.Tots els essers estan constituits per una o més cel·lules,.2.La cel·lula es capaç de dur a terme tots els processos metabolics necessaris per matenirse en vida,la cel·lual es la unitat fisiologica dels organismes. Virchow va aportar una idea correcta sobre l'origen de les cel·lules.3.Les cel·lules tan sols poden sorgir a partir d'unes altres cel·lules existents.1902 Sutton i Boveri van proposar el 4 principi de la teoria.4.La cel·lula conte tota la informacio sobre la sintesi de la seva estructura i el control del seu founciament, la celula es la unitat genteica autonoma dels essers vius.La teoria celular enuncia que la celula es la unitat morfologica fisiologica i genetica de tots els essers vius.Concepte de celula:La celula es una estructura constituida per tres elements basics, membrana plasmatica,citoplasma i material genetic,que te la capacitat de fer les tres funcions vitals, nutricio, relacio i reproduccio.Les celulas dels organismes unicelulars  duen a terme les tres funcions vitals, les celules especialitzades com les musculars o les neurones han perdut la capacitat de reproduccio,la celula es la estructura mes simple amb capacitat de fer les tres funcions vitals per si mateixa,els virus també son considerats essers vius per que son capaços de reproduirse,pero neceisten envair una celula viva per poder fero, sols no poden viure no son la forma mes simple de vida autonoma, els virus no son celules ja que no tenen un citoplasma amb enzims tenen una estructura mes simple que la celula, son una forma de vida acelular,els virus aurien de considerase materia viva,es troben a la frotera entre essers vius i materia inerta

Entradas relacionadas: