Terra baixa pdf

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,56 KB

 

OBRA: podem classificar-la en dues vessants, que són:                                                                                                                     A) POESIA "NARRATIVA" : és una poesia que explica fets8 no ées abstracta). Temes tractats: HISTÒRIA, RELIGIÓ, COSTUMS, PILÍTICA I    SOCIETAT .                                                                                                                                                                                  B) TEATRE: HI DESTAQUEN 2 BLOCS:´

1.TRAGÈDIA ROMÀMTICA : Gal·LA PLÀCIDA (1879) I MAR I CEL (1888). INFLUÈNCIA DE V.Hugó I Shakespeare.

2. DRAMA REALISTA: TERRA BAIXA (1897). DESPRÉS D'EXPOSAR UN PLANTEJAMENT, LA HISTÒRIA CONCLOU AL TERCWER ACTE AMB L'EXPLOSIÓ DELS CONFLICTES ACUMULATS.

ELS HEROIS ENCARNEN EN UNES PASSIONS INDIVIDUALS TOT UN SEGUIT DE VIOLÈNCIES COL·LECTIVES

SIMBOLISME: MUNTANYA ( TERRA ALTA/LLOC INCONTAMINAT(NATURA/BONDAT PRIMITIVA) VS PLANA ( TERRA BAIXA/CIUTAT /DEGRADACIÓ MORAL DE L'HOME).

SÓN PARAULES O EXPRESSIONS QUE FAN DE CONNECTORS , ÉS A DIR SERVEIXEN PER ESTABLIR UNA RELACIÓ LÒGICA ENTRE DOS SINTAGMES O 2 FRASES QUE FORMEN UNA ORACIÓ COMPOSTA .

UníÓ : I     ALTERNATIVA. O    OPOSICIÓ. PERÒ    CAUSA: PERQUÈ          FINALITATA: A FI QUE          CONSEQÜENCIA: DONCS

BILATERAL/UNILATERAL LA PRÒPIA       BIL. INDIVIDUAL      BOL. SOCIAL

Entradas relacionadas: