Text argumentatiu català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,37 KB

 
naufrag ens parla del compromís dels humans amb la natura i de la nostra rsponsabilitat envers les generacions futures d l´arrelament de l´orgull de pertanyer a 1a terra determinada i de tenir 1a identitat propia.Textos expositius servixen fonamentalment per donar informació de manera obejctiva i ordenada.La zescriu a principi d´un mot entre constant i vocal entre vocals la s s´escriu entre vocals i els mots k tinguin els grups dins,fons,transit.S´escriu ss entre vocals. S´escriu ç a final de mot enmig de mot davant de les vocals a,o,u.S´escriu c davant de e,i .S´escriu s a principi de mot entre consonant i vocal a final de mot.Els adverbis son mots invariables complementen a1 verb a 1 adejctiu o a 1 adevrbi. Hi ha diferents tipus d´advervis de manera be malamnt... De lloc aquí alla...De temps quan ara... De quantitat massa molt... D´afirmació si també...De dubte potser potser si... De negació no tampoc...Les preposicions es un element que subordina un mot a 1 altre hi ha diferents tipus febles a en forts sobre sota

locucions prepositives a causa de a fi de... Les conjucions son mots invariables que poden enllaçar dos de l´oració.Els sinonims paraules que tenen el mateix significat pero d´una forma diferent.Text argumentatiu quan diem que un llibre ens agradat utilitzem un text argumentatiu.Els sintagmes hi ha diferents tipus, nominal que te per nucli un nom o un pronom es representa (SN) sintagma verbal (SV) te per nucli un verb pot estar compost per un verb o un verb, sintagma adjectival o(SAdj) un grup de paraules que te com a nucli un adjectiu,i sintagma adverbial (SAdv) una estructura sintactica formada pper mes d´un adverbi un dels quals es el nucli. Dictat pg 83 Accents=música( 2 cops) més

Entradas relacionadas: