Text argumentatiu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,3 KB

 
vocavulari.
binocles
: aparell òptic format per un aparell d'ulleres, una per a cada ull.
Conjurar: obligar un esperit apar'eixer o a obeir, per la inovació d'un nom sagrat o per pràctiques màgiques.
esporuguit: qu aafa por, espantadís.
text literari.
canemàs: esquematització de l'ordre dels actes i de les escenes i de la descripció dels presnoatges.
texte literari: text més eleborat. conte tota la part parlada de l'obre.
acotacions: amb indicacions sobre com han de ser els decorats, la il·luminació, el vestuari, el moment exacte en que els actors han 'entra a escena etc..
l'adverbi: es una categoria gramatical invariable que modifica el verb, però que també pot modificar un adjectiu o un altre adverbi.
locució adverbial: grup de mots que té la mateixa funció que un adverbi.
tipud d'adveris: temps, lloc, manera, quantitat, afrimació, negació, dubte.
preposiciió: categoria gramatical invariable que serveixper enllaçar dos mots o sintagmes. 2 tipus: àtones(a, en, amb..) tòniques(cap, contra, des de..)

Entradas relacionadas: