Text descriptiu

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,9 KB

 

Text descriptiu: Representar amb paraules les característiques d'un element de la realitat. Són textos descriptius les guies (turístiques, animals, plantes), els anuncis per trobar coses, compravenda. La descrpció pot ser: Objectiva: Reproduir amb fidelitat l'objecte. subjectiva: Provocar en el receptor sentiments o emocions semblants als experimentats per l'emissor. Text narratiu: Explicar fets reals o ficticis protagonitzats per uns personatges en un espai i un temps determinats. Són textos narratius les notícies, els relats de viatges, les biografies. Estructura narrativa: Plantejament, nus i desenllaç. Text conversacional: Parlar alternativament dos o més persones entre si, s'estableixen torns de paurala. Són textos conversacionals els dialegs, les entrevistes. Estructura: obertura, tema central, conclusió i comiat. Text retòric: La forma adquirex una rellevància especial, se li preten donar una funció estètica. Són textos retòrics:la poesia, la prosa poetica, els refranys. Els textos retòrics contenen: metàfores, hipèrboles, personificació, polisindeton, ritme, rima, anafora. Text explicatiu: Exposar de manera clara una matèria, una teoria, un problema (base cientifica, tecnica). Són textos explicatius les conferències,els articles tecnics o cientifics, els reportatges periodistics. Estructura: Introducció, desemvolupament, conclusió. Tipus d'explicació: Especialitzada(llenguatge cientific o tecnic) va adreçat a experts en le tema. Divulgatiu: Paraules i expressions més generals aixi pot ser comprensible per tothom. Informativa: Ampliació informació amb opinions etc. Freqüent ús de terminologia específica, nexes de causa, conseqüència, finalitat. Text argumentatiu: Convèncer el receptor per mitjà de raons. Són textos argumentatius els articles d'opinió, debats, conferències. Estructura: Tema, Tesi, Premisses, Arguments. Ús freqüent de marques d'ordre (en primer lloc,d'una banda)Interrogacionsretòriques, nexes de causa(perquè) Conseqüencia, finalitat. Text Instructiu: Ensenyar a fer una cosa de manera metàdica. Són textos instructius les receptes, els reglaments, els itineraris. Ús freqüent de marcadors d'ordre (1er lloc) Obligacio (cal fer) Imperatiu i subjuntiu (poseu) Recomenació (és millor,convé). Text predictiu: Anunciar el futur. Són textos predictius el temps,els horòscops,les profecies. Freqüent ús de: Marques de temps(demà)Probabilitat(potser,segurament)

Entradas relacionadas: