Text explicatiu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,53 KB

 

 text argumentatiu: és el que defensa una idea o una opinió concreta per mitja de uns arguments dividits en parts , i serveix per convencer al receptor.

Plantejament: presenta la tesi o titul de que estén parlan.   -Desenvolupament dels arguments: desenvolupa els arguments de manera lògica.    -Conclusió:resumeix la opinió i les idees expresades en el desenvolupament.

Mots sinònims total: quan els significats son identics i es poden usar en tots el contextosParcial  cuan el significats no són identics o bé no es poden usar en tos els contextos.(feble-debil).

- a linterio de noms i adjectius: hem de buscar una paraula de la mateixa família , en que la vocal sigui en posició tonica .(maneta, manassa, -ma)

al finals dels verbs escriurem : a la penúltima (e) : cantaves, cridaven ultima (a):canta, crida...

Entradas relacionadas: