Text expositiu

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,33 KB

 


Contextualització i autoria Qui lescriu? Breu ressenya biogràfica. Relació de lautor o autora amb altres personatges coetanis. Context històric, cultural i polític en què fou escrit. Destinatari de lobra: A qui sadreça? 2. Classificació del text i tipus de font Tipus de font: primària o directa, secundària o indirecta.
Naturalesa del text: assaig, novel·la, article, informe,.. 3. Anàlisi del contingut Concepte deducació. Tesi fonamental. Idees principals i secundàries del text. Anàlisi dels termes més significatius i interpretació del sentit. 4. Valoració crítica Crítica dels elements anacrònics. Vigència del seu pensament. Influència de lautora o de lautor al seu temps i amb posterioritat. Relacions daquest text amb altres autors, semblances o diferències.Originalitat o novetat del seu pensament.


Entradas relacionadas: