Text expositiu

Enviado por pauvalls y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,8 KB

 
TIPUS DE TEXTFINALITATPlanificacióESTRUCTURA

TRETS LING.

Descriptiu

Informar sobre

estats física o

anímics i evocar

objectes o ess. Vius.

- Seleccionar els centres d'interés:

es resalten uns aspectes i es prescinedix

d'uns altres.

- Asscociar l'objecte seleccionat a un

altre de més conegut.

-Presentació del tema de la

descripció.

- Caracterització: nova informació

amb l'enumeració dels trets distitntius.

-Substantius definidors.

- adjectius qualificatius i CN.

- Verbs atributius : ser, estar i semblar.

- Temps verbals imperfectius: present...

Entradas relacionadas: