Text expositiu català exemples

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 966 bytes

 
RESUM CATALÀ


La definició consisteix en explicar el significat d’un mot. N’hi ha de dos tipus:

Nominal: Basant-se en sinònims, antònims o mots de la mateixa família.
Lògica: partint de l’aspecte més general i arribant a les dades més especifiques.Exemples. Són mostres concretes que faciliten la comprensió d’una idea abstracta.
Recursos lingüístics.
El text expositiu té com a finalitat transmetre coneixements, informar objectivament sobre un tema.Aquest caràcter objectiu fa que presenti unes característiques ligüístiques determinades:

Selecció d’un lèxic precís.
Presència abundant de sintagmes nominals.
Abundància de noms i verbs de caràcter abstracte

Entradas relacionadas: