Text expositiu català

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,68 KB

 
RESUMEN:Els aliments de xina es troben contaminats per esteroides, això provoca la desqualificació dels atletes que participen en els Jocs Olímpics per menjar els aliments contaminats de xina , però això estats units s'han porten els seus propis aliments. Les classes mes baixes que son les més afectades per aquest problema, xina no va donar cap solució . Xina vol llavar-se la cara internacionalment per a que no afecte als jocs olímpics i que tot transcorre amb normalitat
TIPOLOGIA TEXTUAL: És un text de caràcter expositiu-argumentatiu ja que primer s'explica un tema del qual n'aporten informació, i després defensa la idea que ha donat mitjançant proves o arguments.
PARTS BASIQUES DEL TEXT:El text està dividit en tres parts que son les següents: -introducció(1-5) ens parla en un diari de Nova York, ens diu que hi ha problemes amb els aliments a xina.-Exposició dels fets (6-25) en aquesta part ens parla que estats units ha donat aliments nutritius per als seus atletes, per a que no mengen els aliments contaminats de xina, es a dir, per seguretat. Però la xina va dir que els aliments del seu país eren segurs. al cap d'uns dies es van trobar gent intoxicada pels aliments del país.-Conclusió(26-32) en aquesta part ens parla de que les classes mes baixes son les mes afectades pel problema, però xina no va fer res per ha solucionar-ho.Els arguments que ens dona el texts són els següents: D'autoritat que son els següents: en la línia 1 "L'USOC", en la línia 3 "New York Times", en la línia 17 "Kang Yi directora del càtering olímpic"  També dona arguments de dades o estadístiques com per exemple "600 esportistes" a la línia 7.
 Modalització:Les marques lingüístiques que modalitzen un enunciat , ço es, mostra la presencia de l’emissor en el text, i per tant, la subjectivitat es la següent :Trobem a la línia 31 dues perifrasis verbals (Hauria de ser) i (S’han de sumar) son perifrasis de possibilitat o probabilitat. També trobem adjectius valoratius on l’autor dóna la seua opinió (Pena L.16, xineses L. 23, escrupolós L.30), També trobem un aspecte modalitzador quan l’autor diu (Un pollastre va desencadenar la crisi L.1) això ho fa per a destacar el problema que van tindre als jocs olímpics a xina.
La tipologia textual que trobem al text es narratiu encara que al començament del text sols conta el que va passar, però, a tot arreu del text dóna la seua opinió. Sobre tot al final del text. Per això podem destacar que l’àmbit d’us es periodístic
.La funció que predomina al text es la funció referencial perquè dóna informació sobre la realitat amb subjectivitat. 


Entradas relacionadas:

Etiquetas:
xina text aliments els per