Text expressiu

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,5 KB

 

Tema: La recuperació de l‟autoestima i de la il·lusió de Viure// Parts bàsiques del text: text descriptiu i narratiu estructurat a L‟entorn de tres parts.Estructura intera/ externa:  - introducció (l. 1-6). Descripció del Personatge de la María, en què es posa de manifest el seu pessimisme, el Sentiment de culpa, la pèrdua d‟il·lusió en la seua relació matrimonial, la Situació econòmica precària, etc. – desenvolupament (l. 7-18). Canvi de rumb en La percepció de les coses. La María percep que la seua relació sentimental Torna a adquirir vida i comparteix amb el seu marit la il·lusió de planificar Un viatge a “la terra de les girafes”. Les imatges del fullet publicitari fan Que s‟emocione pensant en les coses que veurà i compartirà amb l‟home. -conclusió (l. 19-26). Busquen la manera de pagar el viatge amb un crèdit i L‟empenyorament de joies. La il·lusió del viatge, en contrast amb la primera Part del text, provoca que la María torne a estimar-se a si mateixa, que torne A sentir-se estimada per l‟home, que tot torne a ser com abans, com quan era Felíç.

Recursos expressius -Comparances per a crear un entorn Negatiu: “com si fos una cambra resclosida”, “la sang ... Era com la brossa”, Etc. - Comparances per a crear un entorn positiu: “ulls com a agulles de cap”, “morro carregat de paciència”, “lluents com la vaixella d‟una tsarina”, etc. - Metàfores: “l‟olor”, “el cos ple de verdet”, “les cèl·lules de la tristesa”, “amb lentitud De segles”, etc. -Recursos sintàctics repetitius: per exemple, al darrer Paràgraf, la coordinació d‟estructures sintàctiques introduïdes per en (“somniava en”) dóna intensitat a les emocions. -Recursos lèxics repetitius: Per exemple, al primer paràgraf, “pensava”, que marca l‟estat emocional del Personatge.


Entradas relacionadas: