Text instructiu

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,2 KB

 
Text descriptiu: Estructura(Tema: designació de l'element de la descripció. Espansió: enumeració i detall de les parts i de les propietats. Posada en escena: detall de l'entorn de l'element descrit i de les semblances. Progressió descriptiva: descripció de subtemes.) Tipus:(Objectiva: es vol reproduir amb fidelitat l'objecte.)(Subjetiva:es vol provocar en el receptor sentiments als que experimenta el receptor al veurel) Consells practics: (per descriure em de tenir clar les caracterisitques de l'element, i ordre en l'enumeració i explicació de trets.Text Narratiu: Elements comuns(Narrador:veu creada per l'autor perque faci el paper demissor. Protagonista:Actor estable al llarg de l'obra.Proces temporal:Succesio daccions i esdeveniments que tenen lloc en un període de temps.Sentit global:Missatge que a volgut transmetrelautor.)EstructuraPlantejament:Situació inicial

Entradas relacionadas: