Text narratiu 1

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,45 KB

 

text narratiu: text oral o escrit, en prosa, que explica uns fets reals o ficticis duts a terme per uns personatges en un lloc i temps determinats.

parts text narratiu: -plantejament: la presentació dels personatges i presentació del bloc i del temps i cal apuntar el conflicte.

-nus: desenvolupament de l'acció.

-desenllaç: resolució del conflicte.

característiques: us del passat i del present, existència d'un narrador, cal situar l'espai i el temps, és habitual l'ús del diàleg i la descripció, existència d'uns personatges.

dietari: text narratiu escrit en primera persona que explica fets quotidians, sentiments, emocions.

optimista:inclinat a veure i a jutjar les coses sota l'aspecte més favorable.

transoceànic:que passa de l'una banda a l'altra de l'oceà.

limusina:automòbil de luxe, de carrosseria llarga i tancada, de quatre portes, sovint amb separació entre els seients del davant i l'espai reservat als passatgers.

recinte:clos, espai tancat.

esgarrapat: esquinçar lleugerament la pell amb les ungles, les urpes.

substantiu=nom

adjectiu=acompanya el nom

verb=conjugable

oració: expressió del sentit complet formada per un sintagma nominal(subjecte) i un sintagma verbal (predicat). sempre porta un verb. a vegades subjecte elidit.

oració simple: un verb

composta:+ d'un verb

síl·laba: so o grup de sons que pronunciem en un sol cop de veu.

so:impressió acústica que emetem quan parlem.

grafia: representació escrita dels sons.

ortografia: disciplina que s'ocupa de resoldre els problemes que s presenten pel fet que no hi ha relació entre so i grafia.

grafies mudes:h,-r,-t, -p,-b.

dígrafs: dues grafies que representen un sol so.

se separen: ss,rr,ix,tx,tg,tj,dj,tz,l·l,sc.

no se separen: gu,qu,ny,ll,ig.

entrada: cadascuna de les paraules que trobem el diccionari juntament amb tota la informació que incloguin (categoria gramatical i definició).

accepcions: sentit figurat i exemples.
Entradas relacionadas: