Text narratiu la noticia

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,21 KB

 

1: 2009

Comprensió Del text


Es Donen suggeriments només sobre aquelles qüestions més complexes i que

convé Posar en comú entre tots els correctors.

a) Descriu El tema i les parts bàsiques del text [1 punt: 0’5 pel tema; 0’5 per

les Parts]

Tema: la solitud i la desorientació Vital d’una jove dins un ambient de

festa

Parts Bàsiques del text: text narratiu i descriptiu estructurat a l’entorn de

dues Unitats fonamentals, que coincideixen amb els dos paràgrafs.

- Primer paràgraf (l. 1-10). Fets previs a l’arribada de la nit i de la

revetlla. Els preparatius de la festa, la roba i els complements. Es presenten

al Lector dades sobre la situació personal i anímica de la protagonista: és

dependenta En una pastisseria, no tenia ganes d’anar a la festa (s’hi deixa

arrossegar Per la Júlia), sembla que es deixa influir pels altres...

- Segon paràgraf (l. 11-25). La protagonista i la Júlia arriben a la

plaça On hi ha la festa. Es descriu la plaça adornada i el malestar que sent la

protagonista Malgrat l’ambient de diversió: aquesta troba a faltar el suport

del Pare i de la mare. De sobte sent que algú li demana de ballar.

b) Resumeix El contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies [1

punt]

Resposta Semioberta.

c) Identifica El registre al qual podem adscriure el text. Cal que


fonamentes La resposta amb exemples extrets del text [0’5 punts: 0’25 per

la Identificació; 0’25 pels exemples]

Registre Formal literari. Tot i que el text prova de reproduir la manera

d’expressar-se, Fonamentalment, de la protagonista amb un recurs proper al

monòleg Interior, hi ha un grau alt d’elaboració formal del llenguatge;

especialment Per mitjà de les descripcions (d’objectes i detalls concrets i

d’ambients); Els paral·lelismes (la descripció de l’ornamentació de la plaça i

la Descripció de la roba de la protagonista; l’opressió que sent la protagonista

a Causa del vestit i el seu estat anímic); el·lipsi (s’introdueix un personatge

nou Només amb la reproducció directa i sobtada dels mots que aquest digué:

“¿ballem”), Etc.

d) Identifica La tipologia textual especificant els trets corresponents que


apareixen Al text [0’5 Punts: 0’25 per la tipologia; 0’25 pels exemples]

Text Narratiu (fragment d’una novel·la) amb elements descriptius. La

particularitat Del text rau en el fet que la narració es fonamenta en el curs del

pensament de la protagonista..


Entradas relacionadas: