Text narratiu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,76 KB

 
t.narratiu: es una expresio del registre literari. narrar: explicar uns fets que realitza un personatge en un t&e det. estruct: -marc:situa e,t i personatges -trama: contitueix el nucli de la narracio, 1serie de accions creen 1intriga, consta d'un esdeveniment inicial, al qual segueixen unes acciones, amb un desenllaç ordre no lineal -in media res:la narracio s'inicia enmig de la trama -flash-back:comença al desenllaç i despres torna enrere -prolepsi:s'avança un fet de la trama. argument:es la succesio d'accions, fets o anecdotes q el narrador va contant tema:idea princ q s'explica. carac linguis:-prdomina v1o3pers, els quals molt sovint expressen en passat -connectors temporals i adv de temps -adv o locucions adv de lloc -connectors seqüencialitzadors Punt de vista narrador -subjectiva:-el narrador explica fets com si hagues participat -els fets sespliken 1pers -narrador sanomena protagonista -Objectiva: -el narrador no participa -fa servir la 3p -narrador sanomena omniscient(kuan ho sap tot dels personatg o el q passara) Testimoni(relata allo q observa)

Tecnikes per narrar: -triar el tema tenin en compte el tipus de narracio de que es tracta i quin punt de vista adoptara el narrador -situar en un e&t det. -seleccionar i caracterizar els personatges -anotar fets i esdeveniments que puguin ocorrer en el transcurs de la hist i seleccionar els mes interesants -ordenar els fets anteriors segons l'esquema de l'estructura narrativa -escriure tants esborranys com sigui necessari i fer-hi les correcions abans de redactar

Entradas relacionadas: