Text persuasiu

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,67 KB

 

3.LA REDACCIÓ I AL REVISIÓ DE LESCRIT
La producció dun escrit requereix tenir en compte el lector, tenir clares les idees que volem transmetre, saber organitzar-les de manera coherent i saber explicar-les amb un llenguatge entenedor i ajustat a la norma lingüística. Lescriptor els construeix amb la dedicació i lofici que exigeix qualsevol activitat complexa.

3.1 La redacció:
La redacció és la fase en què lescriptor organitza, en una seqüència lingüística les idees que ha planificat en la fase precedent. Així, triem els mots adequats per referir-nos a cadascun dels objectes i els conceptes del camp de la realitat que volem tractar, construïm i ordenem linealment diferents unitats lingüístiques; posem en relleu les connexions entre aquestes unitats i transcrivim la seqüència resultant en forma de prosa escrita.
El procés de creació dun text també sanomena textualització, inclou tres operacions: referenciar, linealitzar i transcriure.

El paràgraf:
El paràgraf es un conjunt doracions que desenvolupa un aspecte particular del tema global de lescrit; constitueix una unitat significativa. El paràgraf constitueix una unitat visual, ja que es distingeix gràficament: cada paràgraf comença amb majúscula i acaba amb un punt i a part. El paràgraf té una funció externa: serveix per mostrar formalment lorganització del contingut escrit. Daltra banda, el paràgraf té una estructura interna en què les oracions que en formen part mantenen una relació temàtica i sintàctica més estreta que no pas amb les oracions dels altres paràgrafs. El paràgraf es compon duna idea central, que es troba expressada en una oració temàtica.

Lextensió dun paràgraf varia segons el gènere textual. Per regla general, el paràgraf ha destar format almenys per tres o quatre frases. És important que la pàgina i els paràgraf facin una bona impressió visual i facilitin la lectura i la comprensió.
Els llibres destil recomanen brevetat i claredat a lhora dordenar linealment les paraules i convertir-les en frases.


3.2 La revisió:
La revisió es una operació global de millora del text i no pas com la fase final de la producció del text. Revisar consisteix a avaluar el contingut i lestructura del que hem escrit en un primer esborrany, comparar si la primera redacció sajusta a allò que volíem dir de bon principi. És el moment de fer un diagnòstic del primer esborrany.

3.3 La correcció:
La correcció és loperació que, correspon a la fase final de la producció del text. Corregir consisteix a ajustar lescrit a la normativa de la llengua: ortografia, morfologia, gramàtica, el lèxic...
Dins la correcció, també hi hem dincloure els aspectes destil que estan relacionats amb lelaboració de la prosa. Un cop corregit el segon esborrany, lescrit ha està a punt per passar-lo en net.

Entradas relacionadas: