Text poetic

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,84 KB

 
la comparació es 1 estructura sintactica i alhora semantica x mitja de la qual establim 1 semblnça o analogia entre 2 objectes,2situacions...
comparació lliure:la k krea el parlant o lescriptor per donar expressivitat al seu text
comparació lexicalizada:la k forma part del patrimoni de la llengua,entesa i usada per tothom i k te 1signifikat unitaricom si fos 1 frase feta
estructura:
1.Un primer terme o base de la comparació.
2. El nexe o enllaç entre els 2 mots comparats
3. El segon terme o allò amb què comparem
la comparació se sol citar com a 1r pas cap a la metàfora , en la qual desapareixen el nexe dunió de la comparació i de vegades tb la paraula de la kual ha partit la comparació.
Locucions: son grups de mots k es presenten amb un ordre fix, estereotipat i k tenen el valor semantic o sintactic d1 sol mot
frase feta: es una frase k te forma estereotipada i invariable,el signifikat de la kual no pot ser deduït pel significat dels seus components, no es pot traduir literalment d1 llengua a una altre.

per tal com:manera ja que causa
per tal que: finalitat , a fi que
causa: indicatiu
finalitat: subjuntiu
perquè: causa: ja que; efecte: a fi que
per què: causa( per a quin motiu)
per a què:finalitat( per a quina fnalitat)
causal:ja que,com que, atès que
final a fi que/de,per tal de
consecutiva:així que,de manera que
condicional: si, posat que,mentre
concessiva:encara que,malgrat que,mal que

Entradas relacionadas: