Text poetic

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,58 KB

 

Text poètic: característiques lingüístiques: recursos literaris:(musicalitat dels motsi el ritme dels versos, Connotació de les paraules poden suggerir múltiples significats, Intenció estètica bellesa mitjançant la paraula, Artifici lingüístic: utilització de mètrica,rima i fig,retorikes, Valoració estètica de la realitat)Els recursos retòrics;3tipus: 1.R.Fònics(aliteracio. Onomatopiea,paranomàsia) 2.R.Morfosintàctics:(anàfora, hipèrbaton, quiasme) 3.R.Lèxics i semàntics(antítesi,hipèrboleparadoxa,símil,personificació)Metàfora(comparació extrema) Hipèrbaton(alteració de l'ordre sintàctic) Personificació(atribució de caract animades a un ésser inanimat) Símil(comparació que embelleix) Hipèrbole(exageració) Antítesi( contraris) Al·literació(repetició de sons k persegueixem im efecte estètic)

Entradas relacionadas: