Text retoric exemple

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,03 KB

 
      Tipologia textual:

Descripció

-Pot ser objectiva o subjectiva.
-Molts cops segueix un ordre.
-Conte molts verbs d’estat o aparença.

Narració

-Narra Fets reals/ficticis protagonitzats per personatges.
-Consta de narrador, protagonista, temps i sentit.
-Esta dividit en Plantejaments nus i desenllaç.

Conversa
-Es un text on 2 o + persones parlen alternativament.
-Els interlocutors canvien de paper.
-Consta d’obertura tema central, conclusió i comiat.

Text Retòric
-En ell, la forma i la bellesa i tenen molta importància.
-Consta de figures de caràcter semàntic.
-Hi trobem diferents recursos mètrics.Explicatiu
-Consta d’ introducció, desenvolupament, conclusió.
-Tracta d’explicar alguna cosa de manera clara.
-S’utilitza llenguatge específic.

Argumentació
-Intenta convèncer el receptor per mitja de raons.
-Consta de tema, tesis, premisses i argument.
-Conte marques d’ordre.

Instrucció
-Consta d’ objectiu, material, Accions, consells i il·lustracions.
-Té formes verbals d’obligació.
-Conte marcadors d’ordre.

Predicció
-Consta de tema, base, pronòstic i grau de probabilitat.
-Té formes de temps.
-Té formes de probabilitat.

Entradas relacionadas: