Text teatral catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,36 KB

 

Formació de verbs[Nom:-ar(a-,en-em-,es-,des-,re-,trans-,entre-)-egar(a-,en-,em-,es-)-ejar;-ificar;-itzar.-ir(a-,as-,en-em-,es-][Adjetius:-ar(a-,as-,en-em-,es-,des-,re-)-ejar;-ificar;-itzar;itar-ir o eir(a-,ar-,en-em-,es-,re-][Verbs:-ar,-ejar(disminutius:-ic-isc-in-iny-iss-ol-;augmentatius:-ass-;valoratius:-ot-uc-usc-uss-uny-).Adbervis: lloc:aquí,alla. temps:mai,de vegades. quantitat:bastant,poc. mode:bè, expressament. afirmació:també,evidentment. negació:tampoc,gens. dubte:potser,tal vegada.

No n'hi ha enlloc/En lloc de fer-ho, podria fer-ho tú|Aquest mes hi ha flors pertot/M'hi he enfadat per tot el que ha dit de tú|Quan arribaras a casa?/Quant costa tot plegat?|a l'hora dels apats.../Hem de cridar tots alhora|A les hores de dormir.../Hi va anar, i aleshores...|Es tan alt.../No mengis tant|Gairebé son les 10/No ha quedat gaire bé.   Aterrir,pol·luir,col·lidir,trair,a més a més,quasi,solament,menys.

 Generes d'opinió- apleguen tots aquells articles que jutgen, analitzen les dades critiquen aptituds i comportaments, creen polemica i, per tant corrents d'opinió entorn a allo que s'esdevé. 3 tipus: -el diari: cada diari representa una ideologia determinada i un grup d'opinió del país. -colaboradors: son aquelle persones vinculades al diari , que escriuen de manera periodica un article d'opinió sobre l'actualitat. -lectors: s'expresen a traves de les cartes al director. 


ESTRUCTURES DELS GENERES D'Opinió- els 3 elements q organitzen l'estructura son: -la tesi: es la posició que una persona pren respecte a un tema, l'opinió q en te. -l'argumentació: es el conjunt de proves i raons amb que es defensa l'opinió. -conclució: es la idea final que es despren de la tesi i de l'argumentació.

CARACTER SUBJECTIU DELS GENERES DE Opinió: -editorial:en que el diari emet l'opinió del fet que considera mes rellevantde l'actualitat. -els articles d'opinió: exposen analisis, critiques i valoracions sobre fets i temes actuals i d'interes general. -les cartes al director: en que els lectors opinen sobre esdeveniments de caracter personal o colectiu. EL TEXT TEATRAL, I COMPONENTS- constitueixen el genere dramatic. Son les obres literaries representades davant un public, a traves duns personatges, q guien l'acció a partir dels dialegs. I han 2 elements: -els dialecs: sons els intercanvis verbals entre els personatges que guien l'acció des de l'inici fins al final. -les acotacions: son les instruccions de 'autor per a la posada en escena. LA ESTRUCTURA EXTERNA- fa referencia a la forma del text: -acte: cada una de les parts en que es divideix el text d'aord amb l'estructura de l'argument(el noi el compra una pilota). -escena: cada una de les parts en que es divideix un acte( el nen esta jugant a futbol). LA ESTRUCTURA INTERNA- fa referencia al curs de l'acció: -plantejament: inici del conflicte. -nus: desenvolupament i intensificació del conflicte. -desenllaç: resolució del conflicte. DIALEG PERMET: -explicar fets recents de l'obra que demanarien per a la representació una escenografia molt complexa i que farien desviar el curs de l'acció. - explicar fets passats: que ajuden a entendre la situació present i el perfl dels personatges. ACCIÓ- es basa en la relació causa-efecte i avança a partir dels dos components del text teatral. EL CONFLICTE- es l'element essencial que fa moure l'acció i vertebra el desenvolupament de l'obra.  

Entradas relacionadas: