Text teatral catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,36 KB

 

Diàleg: són els intercanvis verbals entre els personatges, que guien lacció des de linici fins al desenllaç.
-Fa avançar els curs de lacció
-Posa de manifest el caràcter dels personatges
-Reflecteix actituds, comportaments i relacions
-Descriu estats dànim, maneres de pensar
-Anticipa fets o fa retrospeccions que ajuden a entendre largument
Les acotacions: són les instruccions de lautor per a la posada en escena. Informen sobre lescenografia i la interpretació.
Estructura Externa: fa referència a la forma del text.
-Acte: cada un de les parts en què es divideix el text dacord amb lestructura de largument. Els actes es separen mitjançant intervals, que indiquen un canvi despai o avanç al temps.
-Escena: cada una de les parts en què es divideix un acte, representen diverses situacions relacionades amb les entrades i sortides dels personatges.

Diàleg: són els intercanvis verbals entre els personatges, que guien lacció des de linici fins al desenllaç.

Estructura interna: fa referència al curs de lacció. Bàsicament, el teatre és la representació de conflictes humans.
-Plantejament: presentació que situa tots els elements que fan possible la comprensió del conflicte.
-Nus: desenvolupament i intensificació del conflicte. Puja lacció hi ha mes tensió a lobra i dona lloc al desenllaç
-Desenllaç: resolució del conflicte
Acció: es basa en la relació causa-efecte i avança a partir dels dos components del text teatral.
Conflicte: és lelement essencial que fa moure lacció i vertebra el desenvolupament de lobra. Forment part del conflicte totes aquelles forces que entren en litigi i que es contraposen a la voluntat dels protagonistes, el conflicte por intervenir en qualsevol moment, normalment al nus.

Personatge:
Allò que diu amb paraules
Allò que diu amb gestos, moviments, mirades...
Els comentaris daltres personatges
El desenvolupament de lacció, que posa de manifest com senfronta a es adversitats i les resol

Entradas relacionadas: