Text teatral catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,09 KB

 
la finalitat dels generes dopinio es jutjar analitzar criticar dades i actituds crear polemica. Tenen un  caracter subjectiu i son els següents:-leditorial en que el diari emet lopinio del fet que considera mes rellevant de lactualitat i pren posició segons la ideologia que te.-els articles dopinio exposen analisis,critiques i valoracions sobre fets u temes dinteres general. -les cartes al director en que els lectors opinen sobre esdeveniments de caracter personal o collectiu. Els determinants article:el la , els les, en na, n', l'...Demostratius:aquest aqueix aquell aixo, allo...Possesius:meu teu seu nostre vostre llur...Numerals:un dos primer segin mig doblre... Quantitatius: tant quant poc molt mes menys... Indefinits:algun altre cada tot cap mateix....       ·El teatre: els textos teartrals constitueixen  el genere dramatic. Son les obres literaries pensades per ser representades davant dun public a traves duns personatges que guien laccio a partir dels dialegs. Les fases de realització duna obra de teatre son les següents:-producció de lobra:lautor elabora el text teatral-pla de direcció:el director tria i adapta el text per ser representat.-pla interpretatiu:els actors i les actrius represen els personatges per mitja de lexpressio verbal i no verbal, del vestuari,maquillatje...-pla tecnic:el director escenic,juntament amb els decorats,tecnics de so,diluminacio...,s'encarrega de lescenografia,que consta de lespai teatral, els decortas,latrezzo,el so i la illuminacio.-el public participa en la representació i l'aprova o desaprova.El text teatral es caracteritza pk:sorganitza a partir de:- el dialegs,intercanvis verbals que es plantegen en estil directe.-monolegs,discuros dun sol personatge que poden ser tecnicas llirics de reflexió o aparts.-les acotacions,instruccions que lautor inclou en lobra per guiar la seva repreentacio. ·presenta una estructura:-externa,distribuida en actes i escenes.-interna estructura en plantajament ,nus i dessenllaç.Laccio es desenvolupa a traves del conflicte, · el conflicte es pot plntejar com a comedia,tragedia o drama. . Pren vida a traves dels personatges que fan progressar laccio.Hi ha protagonistes,antagonistes,col·laboradors i personatges decoratius.-te unes característiques lingüístiques propies:-presenta els recursos propis de la llengua oral. - posa de manifest linguisticstabt col3lectius com individuals.-sadequa al to i el registre de lobra (estandard, col·loquial...)

Entradas relacionadas: