Text teatral catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,29 KB

 
El text teatral pertany al genere dramatic, es un text dialogat.
Els dialeg son element important de l'obre de teatre,
els elements k apareixen son:
Els dialegs son intercanvis verbals entre els personatge.
Les acotacion informen sobre l'escenografia i la interpretació, va entre parantesis
Els dialegs i les acotacions fen k abancin
La estrucra externa: es la forma del text k es divideix en actes i els actes en escena
Acte: cada una de les parts on es divideix el text, els actes es separen per un canvi de espai y un canvi de temps
Escena cada una de les parts en k es divideix un acte.

La estructar interna: es la forma del text k fa referencia el desenvolupament de l'acció. K es divieix en tres part:
Plantejament:presentació de tots els elememtdel conflicte
Nus desenvolupament del conflicte
Desenllaç resolució del conflicte
Conflicte: es element k essencial k fa moure l'acció i vertebra el desenvolupament de l'obra. Segons el genere teatral, pren formes diferents: trajedia i comedia

Entradas relacionadas: