El text com a unitat comunicativa

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,84 KB

 
La llengua és variable i, mostra tres propietats textuals. L'adequació és la propietat que presenta el text amb capacitat de variar la llengua i destaca per les següents característiques: el text s'adapta a la situació comunicativa, és ecològica, és a dir, s'adequa a l'ambient i també demostra que la llengua és variable. La coherència és la propietat més aquitectònica que consisteix en la construcció del text i és caracteritza per l'ordre i la bona construcció d'aquest. Per últim tenim la cohesió, que és la propietat textual que té relació entre els diferents elements que té un text.
Les causes de la variació lingüística són el dialecte i el registre. El dialecte és la variant de la llengua per raons d'origen i pot ser de tres tipus: territorial, social o històric. L'altre causa, el registre és la variant de la llengua per raons de situació comunicativa. Els factors que condicionen el registre són el camp (tractament que rep el tema, el canal oral(auditiu, successiu i espontani), el canal escrit (visual, simultani i no espontani), el grau de formalitat que expressa la confiança entre els interlocutors i el propòsit. Aquests factors permeten classificar els textos en registre formal o informal.

Entradas relacionadas: