Text en valencià

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,29 KB

 

1.1.Introducció

1.2.analisi del contigut informatiu

1.2.1.Identificació del tema.

1.2.2.Identificació de la tesi.

1.2.3.Analisi del títol en relación amb el tema i la Tesi.

1.2.4.Resum.

1.2.5.Analisi de l’estructura.

1.3.Caracterització Lingüística

1.3.1.Aspectes pragmatics

·Classificació del text dins de la diversitat Discursiva.

-ambit d’us

-genere

-tipus de text

-finalitat

-varietat lingistica

·Analisi de la subjectivitat o objectivitat del Text i les veus del discurs.

-dixi personal

-modalització

-mecanismes d’impersonalitat

-polifonia enunciativa

-intertextualitat

-informació Implícita

1.3.2. Procediments de cohesió.

·Connexió

·Mecanismos de referencia

-mecanismes de referencia gramatical.

-mecanismes De referencia lexica.

1.4. Valoració personal

·Valoració del text

·Judici personal sobre el tema

Entradas relacionadas: