Els textos jurídics

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,67 KB

 

Textos Jurídics

Són tots els documents que s’utilitzen dins L’àmbit del dret, que és el conjunt de normes que regula les relacions humanes En una societat per garantir la convivència i determina els drets i els deures De les persones.

L’estil dels textos jurídics sol ser feixuc i Molt redundant.

Característiques Textos jurídics

La característica principal hauria de ser la Claredad, perquè les lleis tenen la missió de regular la convivència de les Persones. 

Instància (o sol·licitud)

És una sol·licitud oficial que s’adreça a Alguna administració.

Hi ha dues unitats: una en què s’exposa un fet o circumstancia, i una Altra en què, a partir d’alló que s’ha exposat , es demana alguna cosa.

El Currículum

Un currículum és un document on es fan Constar les dades personals i acadèmiques d’una persona, i també la seva Experiència professional.

Entradas relacionadas: