Textos en passat simple en catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,36 KB

 

-la palabra es un sguit de sons amb un sifnificat mes o menys precís.

- la oracio es una serie de paraules organitzades en sintagmes. Cada sintgma te una funció precisa dins de l'oració: el predicat, subjecte...

- verbs,noms,adjectius,determinants,pronoms,adverbis,preposicions,conjuncions

- l'espai es el lloc en que es representa la acció.

- el temps permet situar els fets en una epoca  determinada.

- els personatges son els encarregats de dur a terme l'accio. antagonista, personatges secundaris...

- el narrador es qui relata la historia o els fets del personatges- tipus de text: dialogat. narratiu, descriptiu, explicatiu, argumentatiu, instructiu, predictiu.

- els verbs: present; present de indicaiu, present de subjuntiu i imperatiu. passat; passat recent, passat passat i passat llunyà. condicional; perfet i simple. futur; futur simple i el perfet.

- la metafora: es un recurs expressiu que,igual que la comparació, també es basa en una semblança entre dos conceptes, però amb una diferència fonomental: no hi ha mai nexe d'unió.

- la narració: es allo que pasa a la història ens és relatat pel narrador: fets o esdeveniments, accions, relacions entre personatges....

la descripció: representa una aturada monomentaniade l'acció per presentar els detalls de la realitat.

- el discurs: es la tècnica narrativa que reflecteix les paraules: diàleg, mo´òleg i monòles interior.

Entradas relacionadas: