Textos periodístics en catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,12 KB

 

La carta al director és una secció que ofereixen els diaris per publicar textos escrits pels lectors. Aquests textos expressen lopinió dels lectors sobre assumptes dactualitat. Es tracta, per tant, dun espai propici per a la crítica i la reivindicació.

Gèneres periodístics d'opinió
Existeixen diversos textos periodístics que es caracteritzen per expressar opinió:
L editorial és la secció en què el diari fa explícita la seva opinió sobre alguna qüestió actual. A vegades és anònima i, altres vegades, la signa el director de la publicació.
L article dopinió és un tipus de text mitjançant el qual els periodistes expressen lopinió personal sobre assumptes dactualitat.
La columna és una secció en la qual col·laboradors externs al diari (normalment escriptors i professorat universitari) exposen la seva opinió sobre algun tema controvertit.
La crítica és un tipus de text en què es valora alguna obra artística (musical, literària, cinematogràfica, etc.) o algun esdeveniment cultural (exposició, concert, etc.)
Els pronoms personals febles serveixen per evitar la repetició dun nom o dun sintagma que ja ha aparegut anteriorment. De fet, la paraula pronom vol dir en lloc del nom.

Entradas relacionadas: