Textos publicitaris

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,47 KB

 

Textos publicitaris

La publicitat es la tecnica que utilitzen els mitjans de comunicació per distribuir missatges que van destinats a persuadir els receptors de la conveniencia d'actuar d'una manera determinada.Per aconseguir aquest objectiu,la publicitat es difon d'una manera programada i amb una estrategia complexa,que es el que s'anomena campanya publicitaria.

La publicitat no pretén solament informar de quins son els avantatges del producte;el que persegueix es convencer el receptor perque adopti la conducta suggerida,els textos publicitaris sol ser per tant textos de tipus persuasius.

L'anunci eficaç es aquell que aconsegueix els quatre objectius que sintetitza l'acronim:AIDA

Atenció,Interes,Desig i Acció

.L'anunci grafic,son anuncis que podem veure en cartells col-locats en plafons publicitaris als crrers i a les pagines de la premsa escrita,hi podem trobar cinc elements:Títol,imatge,text,eslogan,logotip.

Entradas relacionadas: