Tft

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,09 KB

 
Estratègia
A. REGLAMENT
El reglament constitueix l’estructura formal dels esports, i defineix i delimita per tant, les particularitats d'un esport determinat. Ho fa en base a:
4
· El marc de la competició: fa referència a les característiques de l’espai i els materials utilitzats, jutges i tot allò que permet reproduir una competició en condicions idèntiques en
dos llocs diferents (mesures, indumentària, inici i finalització de la prova, etc.). Les regles del joc: són les normes que estableixen l'objectiu del joc i com es pot assolir. Regulen el temps de joc, el comportament dels participants, les sancions,...· Els límits de la tècnica: fa referència als moviments propis de la disciplina esportiva quan s’està competint.· El sistema de puntuació o mesura: cada disciplina es regeix per uns criteris propis, bé siguen mesures qualitatives que depenen de la valoració subjectiva dels jutges, bé siguen mesures objectives(distància, altura, temps, cistelles, ...)Els jutges o àrbitres tenen la missió de vetllar pel compliment del reglament durant la competició, així com atorgar puntuacions a l'execució dels participants en els esports que ho requereixen.
B. TÈCNICA
Els elements tècnics dels esports constitueixen el conjunt d’habilitats motrius específiques d’aqueix esport, la realització dels quals està subjecta a dos principis:
? Eficàcia: Ajust precís entre el moviment ideal i l’execució real.
? Economia: Amb la mínima despesa energètica.
Aquests elements tècnics, els quals requereixen d'un llarg aprenentatge i entrenament constant, estan condicionats lògicament pel reglament, i com qualsevol moviment, la estan determinats per la condició física i coordinativa de l'esportista. Com a exemple, són tècniques específiques del bàsquet el tir i el bot. Si ens fixem, els jugadors i jugadores de bàsquet llancen de forma semblant perquè està demostrat biomecànicament, que és la forma més eficaç i eficient de llançar a cistella.
4. TÀCTICA
Les accions tàctiques són les accions conscients i controlades que de forma individual o col·lectiva realitzem per a resoldre els problemes que ens plantegen les situacions de joc, en el marc del reglament de joc, i que consten d’una fase de percepció i anàlisi de la situació, una pressa de decisions i una solució motriu (ús dels elements tècnics adequats a cada
situació).
5
DEPARTAMENT D'
EDUCACIÓ FÍSICA
Apunts UD ACTIVITATS ESPORTIVES BATXILLERAT
Abans hem comentat que en bàsquet existeix la tècnica de tir, que és la forma més eficient i eficaç de llançar. Però, QUAN hem de llançar?. Aquesta és una decisió tàctica. Imagina't que tens reps la pilota d'una passada d'un company:
1. Analitzes la situació: estàs aprop de la cistella o lluny? tens un defensa davant o no? tens algun company millor ubicat per fer cistella?.
2. Prens la decisió: llances? botes? passes?
3. 3. L'executes: utilitzes la tècnica de tir? la de bot? la de passada? Aquestes serien decisions de TÀCTICA INDIVIDUAL. Però, en els esports d'equip també hi ha TÀCTICA COL·LECTIVA, que es concreta en els sistemes de joc. Aquests responen a on s'ubica cada jugador en el terreny de joc i amb quines funcions (en atac i en defensa).
D. ESTRATÈGIA
L'estratègia és el pensament fonamentalment previ a la competició, que estableix de forma teòrica les diferents tàctiques que es desenvoluparan en aquesta. Si continuem amb l'exemple del bàsquet, serien decisions estratègiques: amb quin sistema de joc començarà l'equip en defensa contra un determinat equip, o quins jugadors començaran i que defensarà a cadascun, o quins canvis realitzarem durant el partit, o, durant un temps mort a 30” del final del partit i perdent de dos punts, si realitzarem un atac ràpid o esgotarem el temps de possessió. Amb l'exemple es pot comprovar que la majoria de decisions estratègiques les pren l'entrenador. Anem amb un exemple d'un esport individual: l'atletisme. Suposem que anem a córrer la final de 1500m. dels Jocs Olímpics. Una decisió estratègica seria determinar si esperaré a l'atac d'algun company o a 500 m. del final marcaré un ritme fort. Comencem la cursa i a 700 m. és un altre atleta el que llança l'atac: una decisió tàctica seria respondre intentar seguir o no l'estela d'aquell atleta. Sobre la tècnica no hi ha dubtes, l'atleta utilitza la tècnica de carrera (no recolza el taló en terra, mou els braços adequadament, manté el tronc recte i lleugerament inclinat endavant,...)
6

Entradas relacionadas: