Tipologies textuals

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,32 KB

 

Paragrafs introductoris:  resum:  /  cita: refrany  /  analogia:  / anecdota: vivencia personal / interrogant inicial: cridar l'atencio.    Paragrafs de desenvolupament:  Enumeracio/   causa-efecte  / comparacio / exemplificacio / seqüencia.  Paragrafs de tancament :  conclusio / resum / interrogant final.

Tipus de progresio tematica :  lineal: text descriptiu; tema obre pas a un rema que es converteix en tema...  tema constant: un mateix tema genera remes, textos narratius.  Tema derivat: hipertema, temes relacionats que generen remes, expositius i argumentatius.

Tipologies textuals: Text descriptiu(objectiu/subjectiu) / narratiu(reals i ficcio) / instructiu / predictiu / conversacional / retòric(didactica o persuasiva) / expositiu / argumentatiu.

Lloc: on, des don d'on..    Temps: quan, mentre, cada vegada..  Mode: com com si tal com  Comparativa: tant, tant que..  condicional: si, posat que..   causal:  perque, ja que   Final:  per tal que, a fi que  consecutiva:  de manera que, aixi que    concessiva:  malgrat que, ni que.. 

Tecnicocientifics i humanistics   Aspectes pragmatics:  tema: especialitzat emissor: especialista en la materia receptor: especialista, estudiant o general  intencio: objectiva  canal: escrit  registre: tecnicocientific  funcio del llenguatge: referencial    Aspectes textuals:  generes: conferenciea, debat, tesi, tractat..   Tipologia: expositiva i argumentativa   Aspectes linguistics: objectivitat: modalitat enunciativa, present d'indicatiu, 3a persona.  Claredat: us del codi no verbal, sintaxi senzilla, entenderoa.. Precisio: us dels simbols especifics de cada llenguatge.Textos administratius i juridics Aspectes pragmatics:  tema: especialitzat emissor: especialista en la materia receptor: especialista, estudiant o general  intencio: objectiva  canal: escrit  registre: admin. periodistic  funcio del llenguatge: referencial i conativa  Aspectes textuals:  generes: instancia, certificat, contracte..(Admin)  demanda, denuncia..(juridics)   Tipologia: expositiva  argumentativa i instructiva  Aspectes linguistics: objectivitat: Neutralitat emotiva  Claredat: sintaxi simple, veu activa i registre estandard Precisio:  denominacio univoca, especialitzacio semantica, fraseologia, formules d'encapçalament, formules amb caracter prescriptiu, formules de denegacio.

Textos literaris Aspectes pragmatics:  tema: dimensio interna o externa emissor: especialista en la materia receptor: universal intencio: objectiva  canal: escrit  registre: admin. periodistic  funcio del llenguatge: poetica Aspectes textuals:  generes: narratiu poetic dramatic Tipologia: expositiva   narrativa ddescriptiva argumentativa conversacional Aspectes linguistics: Subjectivitat, us connatiu de les paraules, apareixen sovint els verbs d'estat.

Entradas relacionadas: