Tipus de coordinades

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,54 KB

 

1.- El comentari literari:

Introducció: Situar el Text

·Literari: autor i época

·No Literari: Situació (context)

Tema: De que tracta en sentit genèric.

Estructura: Externa - general / Interna concret

2.- Tipus de coordinades:

Copulatives: adicció (afegiment) --> Postiva (i) Negativa (ni)

Disjuntives: opció -> o, o bé

Adversatives: contraposició-> peró, sinó (qué)

3.- Pel o per al? Pels o per als?

Escrivim pel (o pels) concretament quan volem utilitzar la preposició per amb el sentit de lloc, causa, mitjà, temps...

Escrivim per al (o per als) quan volem utilitzar la prep. Per a amb el sentit de beneficiari o destinatari.

Entradas relacionadas: