Tipus d'empreses

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,63 KB

 

Obres de referència o consulta


-Enciclopèdies: generals, especialitzades


-Fonts d’estadístiques: recopilen dades numèriques sobre fets o activitats Humanes.


Content curation: nou perfil professional, serveix per cercar i filtrar i Caracteritzar i compartir continguts. Tema específic, Audíència concreta, Publicació de continguts (blogs, webs, llistes, xarxes socials, productes Especialitzats).

Catàlegs: fonts secundària -> cerca simple i avançada. Es fa La cerca a partir de títol, paraula clau, autor, ISBN, un tema o asignatura.

Diferencia entre:


-Cerca matèria: + ràpid, específic

-Cerca Paraula clau: + ràpid no específic

Com limitar una cerca? Ubicació/tipus material/ any de publicació/ paraules Títol, matèria o autor

Com ordenar cerca? Rellevància, títol, any, assignatura, etc.

Propietat intel·lectual


1)Bens intel·lectuals: conseqüència creativitat humana


2)Propietat intel·lectual-> sistemes o règims de protecció dels bens Intel·lectuals


3)Vigència-> Durant la vida autor + 70 anys després mort (domini públit tothom accedeix). Ús Durant vida i vigència-> consultar o demanar autorització a titular o Empreses que gestionen els drets (SGAE)


4)Tipus de drets (reproducció, distribució, comunicació pública, Transformació or demand)


5)Lliçències creative commons: 2006 EUA


Lliçències que faciliten al autor de l’obra a cedir parts Dels drets als usuaris amb protecció i amb les condicions que ell doni:

-Reconeixement/atributtion (BY): utilitzar les fotos sempre que es manifesti qui és l’autor.

-No Comercial (nc) ($): Usos no comercials. Publicar fotografia blog estudiant si, Vanguardia no

-Sense Obra derivada (=) (nd): cedeixo l’obra sempre i quan la obra no s’utilitzi per A fer una altra foto derivada (ex.Collage)

-Compartir Igual (share alike): l’autor deixa que la obra es pugui distribuir o compartir, Sempre i quan la lliçència que hagi publicat l’autor sigui la mateixa lliçència Amb la qual es publica.

Cerca avançada: A través de filtres amb diferents paràmetres per factors Condicionants (redueix soroll)

1)Acotació o col·leccions: cerca per parts d’un sistema, Google cerca per idiomes/ diaris cerca per seccions

2)Filtres en camp de registre

3)Temporal: per dates

4)Format: pdf, doc, pp...

Soroll i silenci: SILENCI (documents info interesa pero no surt ala Búsqueda) SORROLL (documents que es recuperen en una búsqueda però no interesa) 


Entradas relacionadas: