Tipus de plantes

Clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,2 KB

Biomes terrestres: selva tropical:(bones temperatures,humitat abundant,molta vegetació[les plantes competeixen per la llum i per això el arbres son alts,hi han plantes que creixen damunt els arbres],fauna molt abundant i diversa[destaquen els amfibis,les mones i els ocells]),La sabana:(zona calida, seca, pocs arbres[detaquen els herbovors i carnovors com el lleó o la hiena]),El desert:(absencia de pluja, hi han plantes capaçes d´emmagatzemar aigua, les plantes moren de seguida i les llavors esperen la pluja, els animals estan adaptats a la sequetat i son nocturns],El bosc mediterrani:(estiu sec i caluros, hiverns suaus, les pluges es concentren en la tardor i la primavera, abunden plantes perennes,les plantes creixen depressa, fauna variada i abunden ocells migratoris, abunden mamífers i reptils).El bosc cadufori:(humitat tot l´any, amb hiverns freds, creixen molts arbres a la primavera i l´estiu,abundants arbustos i plantes herbacies,molts animals, especialment ocells).Estepes i praderes:(humitat escassa,no hi han arbres, pero si plantes).Taigà:(estius curts,poques precipitacions, aigua gelada a l´hivern, permet la fotosisntesi tot l ány, vida animal difícil a l´hivern) i Tundra:(el sól es congela a l´hivern, apenes hi ha llum, a l acabr l´hivern creixen plantes,apareixen gran cantitat d´insectes, hi han mamífers adaptats.
Tema 8:
Les radicions solars emesses pel Sol són la font principal d´energia que circula pels ecosistemes.
Els ecosistemes son sistemes oberts per on influeix energia d´una forma unidireccional: entra llum,ix calor.
Enllaç químic: distintes formes d´energia amb que s´uneixen el atoms
2 tipus d´éssers vius: autòtrofs(fabriquen la seua propia materia organica a partir de materia inorganica i d´una font d´energia, normalment llum) i heterotrofs(agafen la materia organica d´altres éssers vius, per que no son capaços de fabricar la seua propia)

Entradas relacionadas: