Tipus de registres lingüístics

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,39 KB

 

Tipus de texts i necessitats orals.Singulars: Un receptor o més no tenen la possibilitat immediata de respondre i, dones, d' exereir el paper d'emissor. P.E.: discurs polític. Duals: Dos interloeutors poden adoptar alternativament els papers d' emissor i de receptor. P.E.: entrevista. Plurals: Tres interlocutors o més poden adoptar altemativament els papers d'emissor i receptor. P.E.: debat a clase.Microhabilitats de l' expressió oral 1.Planificar el discurs, -Analitzar la situació per preparar la intervenció. 2.Conduir el discurs. A) Conduir el tema: -Buscar temes adequats per a cada situació. B)Conduir la interacció: -Manifestar que es vol intervenir(amb gestos, sons...) 3.Negociar el significat. -Adaptar el grau d'especialització del texto. 4.Produir el texto. A) Facilitar la producción. -Simplificar l'estructura de la frase. B) Compensar la producción. -Articular amb c1aredat els sons del discurso. 5. Aspectes no verbals -Controlar la veu: volum, to...Consideracions generals: 1.Prendre consciencia de les necessitats orals: Una feina del mestre és fer veure als alumnes la rellevancia de l'oral en la vida quotidiana. 2. Progressos a mitja i llarg termini.
El desenvolupament de l' expressió segueix practica i exercitació, es consolida amb l'experiencia i la continuitat.3.Correcció i fluidesa. Tanmateix les dos formen en l'expressió oral una uníó indissociable. La bona expressió combina les dues propietats a un nivell aceptable. 4. L´ordre a clase. No hi estan acostumats, per ,això hi ha que respectar els toros de paraula i no cridar i fer-ho conjuntament amb els alumnes, de forma progressiva i amb precaució.5. Planificar l´act d´expressió. Hi ha que planificar-la molt minuciosament, aspectos com: tipus de text materials, recursos, avaluacióExercicis d´expresió oral: 1. Drames. 2. Escenificacions. 3. Jocs de rols. 4. Diàlegs dirigits. 5. Jocs lingüístics. 6. Treball en equip. 7.Técniques humanistes. 8. Repeticions. 9. Buits d´informació. 10. Donar instruccions. 11. Solució de problemas. 12. Pluja d´idees. 13. Hitòries i contes. 14. Sons. 15. Imatges. 16. Test qüestionaris. 17. Objectes. 18. Exposició. 19. Improvisació. 20. Parlar per telèfon. 21.Lectura en veu alta. 22.VíDeó i cassette. 23. Debats i discussions. Avaluació: en línies: els sistemes analítics o de bandes (graelles), o +sintétics i globals.


Entradas relacionadas: