Tipus de SAAC

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,37 KB

 
Sordera:  Estrateg: Parlar tranquil·lament, sense accelerar-se però també Sense sil·labejar ni trencar l’entonació. Parlar de manera clara.Parlar amb frases completes i gramaticalment Correctes, mirant d’evitar les estructures complicades.Marcar (amb Petites pauses temporals) la separació entre diferents idees.Marcar la vinculació entre una idea i la següent amb algun nexe.Utilitzar gestos naturals dels que tothom utilitza, o Signes de la LSC. Com saber si comprenen:Verificar que realment l’alumne/a sord/a ha entès les Idees principals d’allò que s’està explicant.Fomentar en l’alumnat sord l’hàbit de preguntar. Resum de les idees principals.No oblidar mai d’escriure a la pissarra. Tipus de sordeses: Sordeses de conducció o de transmissió( oïda externa o a la mitjana, dificulta transmis, no superior als 60 dB) Sordeses neurosensorials/percepció( l’oïda interna o a la via auditiva, afecta a la quantitat i qualitat d'Audí, intervenció educativ no hi ha tractam, implant coclear depenent)mixtes:(tractament medicoquirúrgic,recuperar audició i incorporar audifon, i tractament educatiu)Perdues lleugera20/40db Mitjana 40/70 dB severa De 70/90 dB pregona Més de 90 dB. Models Educat:Lectura labial(Atendre,compendre, parlar lent...) Bimodal(Parla i signes,gestos faciliten laprenentatg) Paraula complementada(Suport lectura labial, participa 2 memre,paraula+moviments ma per entendrela) Llengua de signes. Motorics:Contreol postural professor evitar lesions, mobilitat reduida estrateguies amb el metge. Manipulació d'objectes(explorar i coneixer desde petits)evitar frustració, llibres excuma,ajuts visuals,lletra pal,imatges,fotografies. Comunicació:Reaccionar als intents comunic,mostrar interes pel que diu, donar temps,deixar triar. Commutadors:Teclats adaptats,jocs,program descrip. Aspectes aula:Espai per moures,taula forma U,infraestructures,fomentar autonomia,estrategiesper millorar la lentitud(suprimir tasques inneces,valorar qualitat no quantitat,mes temps que els demés,esquema del que es fara) Coordinació:Treball amb el membre d'educació especial,que no s'acomodia a aquest,facilitar el seu treall i evitar la discriminació aixi augmentaran les seves possibilitats d'anar progressant, amb una bona autonomia.Ceguesa:Iluminació,suports optics i no optics,braille, regleta,rebre estímuls desde petits, incrementar els seus altres sentits,motivar a llegir i escriure(contes) Braille: contes,objectes números,maquina d'escriure,estimular tacte,recursos materials i humans.

Entradas relacionadas: