Tirant lo Blanc .Pdf

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,93 KB

 
1.5 tirant lo blanc, joanot Martorell:
Joanot Martorell va viure els últims moment de la cavalleria, va voler llegar als contemporanis un compendi de sabers prestigiosos. Martorell va voles avocar en tirant lo blanc tot el seu intés per la vida de la cavalleria, aprofità una narració prèvia. El tirant és un exemple de com durant l´Edat Mitjana el concepte de cultura i cada obra anaven lligats a les idees de tradició i d´acumulació.
Martorell aconsegueix recrear un mòn complet en un moment històric complex, amb procediments propis de la hitoriogrfia. Pren model dels cavallers errants que, recoren part d´Europa. Per donar a la novel·la una unitat estructural, Martorell adopta l´esquema de la biografía cavalleresca. Insereix en l´acció locs i persones familiars, per vencer la desconfianza del lector, en la dedicatoria basteix el parany hitoriogràfic l´autor asegura que a petició del Príncep Fernando de Portugal, havia traduït el llibre a portugués, posteriormet el traduï a valencíà.
Es un període de trancisió entre l´Edat Mitjana i el Renaixement el tirant, pubicat 1490, fita en aquest procés pel tractament realista i un pel irónic, el caballer du a terme l´empresa que va alimentar el somni cavalleresc la segona meitat de S.
Tirant, Jove cavaller, después de ser proclamat millor cavaller del mòn, allibera l´illa de Rodes del setge dels genovesos i acudeix a la crida de l´emperador de constantinoble,. Aquest viatge és un paral·lelisme que uneix tirant amb roger de flor. La novel·la evoluciona amb la personalitat de l´heroi, es va desplegant a mesura que passa d´Anglaterra a la Mediterranea. L´arrivada de tirant a la cort graga descabdella episodis militars contra els otomans i trobades amoroses.
L´heroi, havia mostal una suspicàcia envers les dones, cambiaba d´actitud quan conix la princesa carmelina. Cau en la malaltia de la passiño, protagonitza actes impropis de la seua posició social.
La princesa unida ea tirant en matrimoni secrt, és el personatge que menys evoluciona.
La llengua. Text ric fa honor a la cruïlla històrica en què fou escrit. Els parlaments altisonants són obra de l´estil valencíà. Alguns diàlegs ràpids i plens de modismes i refrañys de la llengua popular.

Entradas relacionadas: