Tirant lo Blanc .Pdf

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,44 KB

 
Tipus Versos:trisíl·labs: 3 síl·labes, tetrasíl·labs: 4 s, pentasíl·labs: 5 s, hexasíl·labs: 6 s, heptasíl·labs: 7s, octosíl·labs: 8 s, enneasíl·labs: 9 s, decasíl·labs 10 s, hendecasíl·labs: 11 s, alexandrins 12 s. Registre culte o literari: habitual en ambits reduïts del llenguatge. Els textos molt elaborats, amb cultismes, arcaismes, neologismes i expressions llatinesen (forma llatina). Als textos literaris, acostuma a haver-hi figures retoriques i mots polisèmics. Registre cientificotecnic: freqüent en manuals, revistes, tractats temes centifics o tecnologics. Informació objectiva, allunada de interpretació personal. Joanot Martorell: (1413 O 1415 fins 1468. Autor de la novel·la cavalleresca més important de les lletres catalanes.Tirant lo blanc: narra les aventures de tirant: participa en un torneig Anglaterra, es anomenat cavaller i lluita contra els turcs (a Sicília, rodes...) esdevé cap de l'exercit grec gracies a les seves habilitats com a estrateg militar tirant lo blanc es moderna comparada amb altres de l'epoca deixa de banda l' ideal cavalleresc per adoptar l'ideal burges, centrat en la Raó i plaers terrenals.


Entradas relacionadas: