Tirant lo blanc 2

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,88 KB

 

1. primers intentes literaris de Martorell: guillem de varoic, barreja d1 episodi de Guy de Warwick i llibre de lordre de cavalleria de Ramon Llull. Guillem de varoic va dun compte (guillem de varoic) que desideix fer vida ermitana. La segona obra , flor de cavalleria, tracta de batalls les entre sant miquel i els àngels rebels.
2.influencde guy de warwick: en la primera part del tirant lo blanc es fa una petita introduccio del resum de la llegenda de guy de warwick i també figuren 2 influències importants: la militar i lamorosa.
4i5 evolució del roman a la novel·la: roman, primera novela medieval.al s.XIII estan escrites en vers i es descriuen histories ficticies embellint-les i exagerant-les. S. XIV-XV els romans passen de ser escrits en vers a ser escrits en prosa.
Als romans hi ha una figura del cavaller errant i concepte daventura.
6. el tirant es una novela? Si, ja que es una trama narrativa que encadena un seguit dhistories inventades que passen a uns personatges que només funcionen en el món que lescriptura proposa.
7. quan es va escriure i a qui es va dedicar: 2 de gener de 1460, un any abans de la seva mort. La dedica al infant Ferran de Portugal un príncep i rei expectant i li dedica perquè era un veritable cavaller errant, va a les creuades. Aquest príncep era un candidat a pujar al tron de catalunya. Es probable que joanot es familiaritzés amb les gestes de Ferran quan va a portugal.
8.quan es va publicar i que va passar am el manuscrit: martorell venia duna vida de nobles, volia viure com un cavaller però va acabar com un bandoler. Quan va acabar el manuscrit el va empenyorar al seu veí, joan de galba. Martorell va morir lany següent i poc després Galba imprimeix el manuscrit i diu que és seu.
9. la cavalleria al XV:la cavalleria és un sistema imaginari dun codi ètic que inclou desde la pràctica de la generositat fins com ha de ser un combat o el tracte amb les dames. Al s.XII el cavaller erant no existia a la realitat, era un model de conducta que existia en la literatura. El prototip es va elaborar a lespai de la novela. Al s.XV aquest cavaller ja és real, se senties orgullosos de pertànyer a un grup descollits, fan jocs darmes i gestes. La cavalleria esdevé una experiència vital a través de les batalles, en les guerres, aquests coneixements es posen en pràctica. Lhonor la fama o les recompenses materials son molt importants.
11. les cròniques: a ledat mitjana es formen les nacions. El sentiment de nació és un sentiment humà i la literatura intenta produir aquest sentiment. Les cròniques provoquen aquest sentiment. Els autors moltes vegades han viscut aquestes histories però sescriuen més tard, per a les generacions posteriors. Les cròniques són molt importants perquè les persones que estudien levolució de la llengua utilitzen aquestes cròniques. La crònica de Ramon Llull fou un dels textos que més influí en el Tirant. Les cròniques sescriuen perquè les generacions futures puguin emmirallar-shi i prendren exemple. Recull fets històrics del passat i els orienta cap al futur polític del regne. Memòria i exemple, doncs són components bàsics de les cròniques. Martorell copia les cròniques de Muntaner, agafa dates, llocs i personatges i els farceix de noms.16. tecniques perke la ficcio sembli veritat: martorell treu de la crònica de muntaner tècniques perquè sembli veritat. -geografi novel·lesca ben realista encara que també hi ha topònims inventats. -els antropònims de la novel·la: hi ha noms de personatges que son reals. -personalitats dels personatges: trets de la vida de personalitats històrikes els transplantava als seus protagonistes. -el detallisme, la precisió, les enumeracions, lús i abús de les xifres. -els parlaments dels personatges (Estil directe), sembla que ho transcrigui textualment. -els personatges secundaris(espies, traidors..) i els col·lectius (genovesos, turcs..) que ramifiquen i enriquèixen la trama bàsica de la novel·la. -la coherencia del temps intern.
15. perke tirant es una falsa cronica? Perque martorell sinventa la història a partir de la seva imaginació, suprimint les coses dolentes que passen a la vida real per quedar bé. El tirant no existeix, però es basa en la crònica de Muntaner. En el tirant, la història dun cavaller errant de la tradició narrativa medieval ja no sutilitza, sinó que es presenta com un guió biogràfic i un esdeveniment històric. Per això, el tirant és una novel·la dhistòria i de ficció.
17. de quin personatge històric com a model Martorell per construir tirant? El referent més directe del tirant és Roger de flor, crònica de Muntaner. Passen a constantinoble, des de Sicília, per combatre els turcs. Als dos hi ha un traïdor que trama una traïció contra ells. Els dos tenen càrrecs importants gràcies a lemperador. Tots dos es casen amb una dóna de sang reial i moren a Andrinòpol.
18 i 19 tirant lo blan una novel·la compromesa amb la societat. Frase lheroi durà a terme... joanot Martorell aconseguia amb lheroi Tirant lo blanc dur a terme, en lespai de la novel·la, allò que tothom somiava a la segona meitat del s. XV, però que ningú no acabava de decidir-se a dur a la pràctica. Tirant posarà tot el seu esforç personal i talent militar al servei dels ideals cristians. En la realitat els turcs estaven en limperi grec i el Tirant duu a terme lexpulsió radical de tots els turcs de limperi grec i recupera constantinoble per a la cristiandat.
23. explica la frase en el tirant la utopia discorre paral·lela al desengany: luna no exclou laltre, sinó que probablement la utopia és una reacció ultrada a lobservació crítica, realista, i desenganyada, de la vida militar contemporània. Martorell creia en lideal. La realitat no lacompanyava. Lideal cavalleresc perd ètica però guanya en estètica.
24. Martorell posa en dubte lheroisme del seu protagonista..: Martorell posa en dubte lheroisme del tirant perquè malgrat donar-li una imatge al protagonista de ser un personatge que pren la vida a la novel·la en el marc dun tractat de cavalleries va donar-li més ficció al personatge. Per exemple, a lalliberament del tirant a limperi bizantí, tirant queda com un heroi, però després mor dun simple virus. Martorell ho fa per a que el tirant no sigui lideal cavalleresc, tenint així defectes impropis dun cavaller errant.
25. novel·la cavalleresca: el propòsit de martorell és oferir la boigrafia dun cavaller imaginari. El cavaller imaginari ha de cumplir proeses molt importants i ha de tenir uns coneixements i un aprenentatge cavallerescos. Podem observar com en els primers capítols tirant és ensenyat per guillem de varoic. El tirant no sassembla als llibres de cavalleries castellans. El tirant manca delements meravellosos, té uns protagonistes molt forts i valents, les accions passen en terres conegudes, en un temps pròxim i un ambient immediat.

Entradas relacionadas: