Tirant lo blanc etc

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,59 KB

 
RECORDA: Ramon Llull es el creador de la prosa literària catalana. Ramon Llull va haver d’incorporar a la llengua catalana moltes paraules noves (neologismes) per tal de poder referir-se a conceptes nous que, abans d’ell, nomes s’havien expressat en llatí. La llengua de Ramon Llull és molt rica en recursos expressius, entre els quals destaca l’ús de l’exemple i de l’al·legoria. L’objectiu principal que perseguia Ramon Llull era fer apologia del cristianisme per tal de convèncer els infidels de la veracitat de la seva creença religiosa. TIRANT LO BLANC. Les primeres novel·les de cavallers van aparèixer a França durant la segona meitat del segle XII. Es basen en llegendes sorgides a la cort dels Plantagenet (reis anglesos de parla francesa) i situen l’acció en el marc geogràfic de la Bretanya, entesa en un sentit ampli: la Gran Bretanya, la Bretanya francesa i Irlanda. Per això es diu que constitueixen la “matèria de Bretanya”. Els protagonistes son cavallers virtuosos com el rei Artús i els seus cavallers de la Taula Rodona, que van a la recerca d’aventures per tal d’aconseguir honor i fer mèrits per obtenir l’amor d’una dama. Aquestes aventures es produeixen en terres hostils on han de lluitar com uns herois per superar proves extraordinàries. Sovint hi apareixen elements meravellosos i fenòmens màgics com per exemple el cavaller del lleó, de Chrétien de Troyes, l’autor més important de la matèria de Bretanya. L’amor en les novel·les de cavalleria: La passió amorosa entre cavaller i dama sol ser una constant en les novel·les de cavalleria. Sovint la passió no és pas el fruit d’un enamorament normal, sinó l’efecte d’un producte màgic. Exemple: Tristany i Isolda. Aquest amor, nascut fatalment i contra la voluntat dels protagonistes, esdevindrà una tortura permanent, de la qual Tristany i Isolda no es podran alliberar ni després de la mort. La novel·la cavalleresca del segle XV: Les novel·les de cavallers van tenir una gran acceptació des del segle XII fins al segle XVI. Es caracteritzaven pels elements fantàstics i les situacions inversemblants, les novel·les del segle XV més aviat pretenen de reflectir el món real dels cavallers de l’època. Per això els personatges són més humans i les situacions, més creïbles.
Diferencia entre les novel·les de cavalleria (de tradició francesa i plenes d’elements meravellosos i personatges sobrehumans) i les novel·les cavalleresques (obres més modernes, amb personatges humanitzats, accions realistes i ambients històrics i geogràficament propers). La novel·la mes interesant d’aquest nou corrent és Tirant lo Blanc, escrita pel cavaller valencà Joanot Martorell. Publicada a València l’any 1490, aquesta novel·la de 800 pagines va tenir un gran éxit immediat i pocs anys despres, se’n va haver de fer una altra edició. Un gran admirador de l’obra de Joanot Martorell fou Miguel de Cervantes, que fa que en el quixot un dels personatges s’hi refereixi amb unes paraules. La novel·la Tirant lo Blanc: Tirant lo blanc, es la novel·la que dóna dimensió humana a la figura del cavaller literari. Es tracta d’un cavaller fort i valent; però com tothom, es cansa, passa malalties, sofreix accidents, i fins i tot, mor d’una simple pulmonia. I no per això deixa de ser un gran heroi. Tirant enamorat: L’amor es un dels temes més importants de Tirant lo Blanc. Tirant s’enamora ja a primera vista, de la princesa Carmesina. Però la timidesa li juga una mala passada: no sap com declarar-se, i això el té angoixat. Finalment, Tirant s’atreveix a fer un pas endavant. Tirant, capità general: La guerra és un altre dels temes importants de la novel·la Tirant lo Blanc. Tirant, cavaller format a Anglaterra, on intervingué en diversos combats a cavall, des gran es converteix en capità general d’un dels exèrcits més poderosos: el que ha de derrotar l’imperi Turc. En la guerra, Tirant demostra que és un general hàbil i astut, i que domina l’estratègia i la tàctica militars. Per això aconseguirà grans victòries. Joanot Martorell: Joanot Martorell, l’autor de Tirant lo Blanc, va néixer a València el 1410 i va morir el 1465. Era de una família de la noblesa mitjana i va ser armat cavaller. Home combatiu i de tarannà lluitador i va ser respectat pel seu mestratge en l’exercici de les armes com a combatent singular. Va disposar sempre d’importants missatgers que dugueren les seves lletres de batalla a diversos cavallers amb qui estava enemistat. El contenciós que tingué Joanot Martorell fou amb el seu cosí Joan de Montpalau, a qui va acusar d’haver trencat la paraula de matrimoni a Damiata Martorell, germana de Joanot. Joanot Martorell fins i tot va viatjar a Anglaterra a fi d’aconseguir que el rei Enric VI acceptés fer de jutge de la batalla a ultrança entre ell i el seu cosí. El conflicte es va liquidar amb un pagament a Damiata d’una certa quantitat de florins. La vida de Martorell a la cort anglesa li va permetre d’entrar en relació amb cavallers europeus, conèixer els cerimonials dels ordes de cavallers i llegir una gran quantitat de llibres. Martorell era un gran lector i estava ben informat de tots els esdeveniments que passaven al món. Joanot Martorell es va mostrar sempre respectuós amb tot allò que feia referència tant als afers cavallerescos com als militars. Però això no li va ser obstacle per abocar el seu tarannà alegre i divertit a la seva obra: és ell qui va introduir l’humor, la ironia, la caricatura i, sovint, la ridiculització en la novel·la de cavallers. Joanot Martorell es, l’autor de la novel·la més important de tota la historia de la literatura catalana. RECORDA: Chrétien de Troyes (segle XII), a partir de diverses llegendes celtes, va fixar les bases de la novel·la artúrica o matèria de Bretanya. Els llibres de cavalleria presentaven cavallers virtuosos que anaven a la recerca de grans aventures per tal de aconseguir honor i fer mèrits per obtenir l’amor d’una gran dama. En aquests escenaris hi apareixien molts elements meravellosos i fenòmens màgics. La novel·la cavalleresca del segle XV té com a protagonistes cavallers més humans que intervenen en situacions històriques concretes i en espais coneguts. Tirant lo Blanc, obra del valencià Joanot Martorell, és una novel·la cavalleresca caracteritzada per la dimensió humana dels personatges, la versemblança de les accions i els esdeveniments (la majoria basats en fets històrics) i un tractament de les relacions amoroses alegre i divertit.

Entradas relacionadas: