Tombarella

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,17 KB

 

MITIFICACIONS: Fer d'alguna persona o cosa un mite, alguna cosa molt important i intocable.

ESTEREOTIPADES: Es diu del gest, l'actitud, etc., que s'adopta formulàriament, que no és la manifestació real d'allò que se sent o que es pensa.
FLUCTUANTS: Oscil·lar entre dos situacions diferents o oposades.
DESGAVELLS: Desorde complet
ENTESTA: Encabotar-se, obstinar-se.
PALESAR: Clar, evident, manifest.
GARGOT: Traç imperfecte, com de lletres traçadés sense habilitat.
ORGUE: Instrument musical amb jocs de tubs que, polsades unes tecles, sonen al bufit del vent generat per manxes o per ventilador elèctric.
FARISTOL: Moble o bastidor de fusta o metàl·lic, amb peu o sense, que forma un pla inclinat on es posa un llibre, una partitura, etc., per a facilitar-ne la lectura.
LLAÜT: Instrument de cordes pinçadés en forma de mitja pera, unit a un mànec.
TABALET: Tabal xicotet amb què s'acompanya la dolçaina.


ASSAIG: Gènere en prosa no narratiu que tracta temes històrics, filósòfics, polítics, etc.
TOMBARELLA: Volta que es fa amb el cos, especialment recolzant el cap o les mans a terra.
DRAMATURG:TEATREAutor d'obres de teatre.
ARGILA: Persona o cosa la grandesa o la força de la qual té una base fràgil.
ATERRAR: Fer caure en terra, abatre.
CORDAR: Tancar l'obertura (d'una peça de vestir) fent passar els botons pels traus, els gafets per les bagues, etc.
DESCORDAR: Cessar d'estar cordat
ENVOLAR-SE: Anar-se'n volant.
ESCURAR: Llavar (els plats)
MOSSEGAR: Agarrar i prémer amb les dents.
MASTEGAR: Triturar el menjar amb els queixals.
ROSEGAR: Emportar-se xicotetes parts (d'una cosa relativament dura), trossejar-la a poc a poc mossegant-la repetidament amb les dents incisives.
ARROSEGAR: Moure, desplaçar, (alguna persona o alguna cosa) estirant-la sense alçar-la de terra

Entradas relacionadas: