Torre Eiffel; diferències amb altres solucions coetànies

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,55 KB

 

Arquitectura-> 1.Fitxa tècnica: -títol -autor -cronologia -estil -tipologia -materials -localització 2.Context històric i cultural 3)planta 3.1 tipus 3.2 parts 3.3 ritmes 4)alçat 4.1)elements sustentats i de cobriment 4.2)elements de suport 5)façana 5.1)organització vertical i horitzontal 5.2)ritmes 6)funció 7)simbolisme 8)relació arquitectura-urbanisme 9)antecedents 10)influències posteriors 11)relacions amb obres similars de l'autor o de l'escola 12)diferències amb altres solucions coetànies 


Escultura-> 1)fitxa tècnica: -títol -autor -cronologia -estil -tipologia -tema materials -localització 2)context històric 3)anàlisi formal 3.1)formes de representació 3.2)unifacial,multifacial 3.3)un sol bloc diversos blocs 3.4.)ritmes 3.5)materials 3.6)cromatisme 4)anàlisi conceptual 4.1 tema 5)models plàstics 5.1 antecedents 5.2)influències posteriors 6)relacions amb obres similars de l'autor 7)diferències amb altres solucions coetànies 

Entradas relacionadas: